icon icon icon

Xe cẩu tự hành 8 tấn

Xe cẩu 8 tấn có chiều cao tổng thể khi vận hành là 4.02m với ciều dài thùng xe là 9.6 m. Vì vậy, xe phù hợp với các loại hàng hóa có kích thước (DÀI × RỘNG ×CAO = 9.6 m × 2.3 m × 1.5 m).

Tầm với lớn nhất 20.3 m tương ứng tải trọng cẩu 0.35 tấn

Sức nâng lớn nhất 8.0 tấn tương ứng tầm với 2.5 m

DỰ ÁN